قوانین

قوانین همکاری با ما - قوانین کار - قوانین خرید کالا و خدمات

1-همکار موظف به رعایت احکام و دستورات شرع مقدس اسلام است

2-همکار موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است

3-در کار تایپ و کار ترجمه دستمزد فقط به نفرات برتر که سریع تر فایل را بفرستند پرداخت می شود

4-بابت دانلود فایل جهت تایپ هزینه اخذ می شود همچنین بابت دانلود فایل جهت ترجمه هزینه اخذ می شود

5-یک فایل ممکن چندین مرتبه پاک شود و دوباره درج شود

6-کار های تایپ و ترجمه و آموزش اغلب حالت رقابتی دارد

7-امکان عودت هزینه ثبت نام و دانلود فایل وجود ندارد

8-پرداخت دستمزدها روزانه نمی باشد و در کار تایپ دستمزد هر صفحه هزار تومان الی 50 هزار تومان است که ممکن است تغییر کند

9-در کار تایپ و ترجمه و کار آموزش مجازی بررسی فایل ها زمان بر است که که ممکن است از 3 روز تا 60 روز و حتی بیشتر طول بکشد

10-در کار تایپ و سایر کارها ممکن است فاصله بین درج دو فایل 7 روز یا کمتر یا بیشتر شود

11-اغلب در کار چهارم و پنجم دستمزدها به صورت روزانه و سریع پرداخت می شود

12-با توجه به ماهیت و نوع کار در صورت انصراف از طرف شما مبلغ قابل عودت نیست

13-مصرف کننده و خریدار کالا یا خدمات از این سایت یا پرداخت کننده وجه حق انصراف و عودت مبلغ را از خود سلب و ساقط می کند

14-خرید کالا یا خدمات یا ثبت نام در این سایت به معنی پذیرش همه قوانین مندرج در این سایت هست

15- مدیر سایت می تواند هر لحظه بدون اطلاع قبلی قوانین کار و قوانین سایت را تغییر بدهد

16-کلیه خیارات ولو خیار غبن فاحش به محض پرداخت وجه یا ثبت نام از همکار یا مصرف کننده اسقاط می شود

17-در صورت بروز اختلاف میان پرداخت کننده وجه یا خریدار یا مصرف کننده یا همکار با صاحب کسب و کار و مدیر سایت ، طرفین متعهد می شوند اختلاف را از طریق مذاکره حل کنند و در صورت عدم توافق صرفا به مراجع قضایی مراجعه کنند . طرفین حق شکایت در مراجع غیر قضایی را از خود سلب و ساقط می کنند .

18-این کسب و کار و مدیر سایت می تواند برخی کارها را موقتا یا به صورت دایم لغو یا تعطیل کند یا شرایط کارها را تغییر دهد